Kontrakty futures – czym są i jak działają?

Kontrakty futures to rodzaj kontraktów terminowych, który pozwala inwestorom zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach. Czym są dokładnie? W jaki sposób można w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Kontrakty futures – czym są?

Kontrakty futures to jak wspomniano we wstępie rodzaj kontraktów terminowych (wraz z kontraktami forward), który umożliwia inwestorom zarabianie zarówno na wzrostach, jak i spadkach wartości danego instrumentu bazowego w przyszłości. W efekcie jest to jeden z najpopularniejszych instrumentów pochodnych. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że kontrakty futures opierają się na konkretnym instrumencie bazowym, a jego rolę mogą pełnić różne instrumenty finansowe. W praktyce inwestowanie w kontrakty futures przyjmuje formę spekulacji, ponieważ inwestorzy starają się przewidzieć kurs danego instrumentu bazowego w przyszłości. Istotne w tym przypadku jest także to, że jest to rodzaj dwustronnego zakładu, którego uczestnikami są dwaj inwestorzy.

Jak działają kontrakty futures? Otóż, jest to dwustronna umowa zawierana przez dwóch niezależnych uczestników rynku (inwestorów). Jeden z nich deklaruje bowiem zakup określonej wcześniej ilości aktywów w przyszłości, a drugi zobowiązuje się do ich odsprzedaży. W praktyce oznacza to, że inwestor dokonujący zakup zajmuje tzw. długą pozycję, ponieważ oczekuje na wzrost kursu aktywów w przyszłości, co pozwoli mu osiągnąć zysk. Sprzedający zajmuje natomiast tzw. krótką pozycję, co oznacza, że liczy na spadek kursu instrumentu bazowego w przyszłości, dzięki czemu będzie mógł zarobić. Istotne dla obu stron jest to, że faktyczne rozliczenie kontraktu terminowego następuje dopiero w ustalonym wcześniej dniu wykonania, dzięki czemu możliwe jest swobodne handlowanie kontraktami. Można oczywiście zamknąć dany kontrakt wcześniej, co polega na zawarciu transakcji przeciwstawnej.

Jak inwestować w kontrakty futures?

Chcąc zacząć inwestować w kontrakty futures należy wiedzieć, że wymaga to posiadania odpowiedniego rachunku inwestycyjnego. Otwiera się go u brokera, a po zasileniu otworzonego konta można zacząć przeprowadzać pierwsze transakcje. W tym miejscu należy również wyraźnie podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, ponieważ wpływa na wiele różnych kwestii. Jakich? Informacje na ten temat znajdują się w artykule przedstawiającym istotę wyboru rachunku inwestycyjnego.

Rodzaje kontraktów futures

Kontrakty futures to instrumenty finansowe, które klasyfikuje się ze względu na wykorzystywany instrument bazowy. Pozwala to wyróżnić:

  • kontrakty terminowe na akcje;
  • kontrakty terminowe na indeksy giełdowe;
  • kontrakty terminowe na waluty;
  • kontrakty terminowe na obligacje;
  • kontrakty terminowe na stopy procentowe;
  • kontrakty terminowe na surowce;
  • kontrakty terminowe na indeksy sektorowe, np. bankowy.

Podsumowując należy stwierdzić, że kontrakty futures to instrumenty finansowe, które pozwalają osiągać naprawdę atrakcyjne zyski ze spekulacji. Istotna w tym przypadku jest jednak świadomość ryzyka, które jest stosunkowo wysokie.